تلفن هاي مركز مشاوره دكتر نكوئي

22276718-26408698

 

 

جديدترين اخبار مربوط به كنكور را از قسمت( اخباركنكور) دريافت كنيد

مركز مشاوره دكتر نكوئي برگزار مي كند:

 

 

  

 


موضوعات

اردوی نوروزی 91 1391/01/14 34   پاسخ
برنامه ريزي اردو نوروز 1389/11/28 74   پاسخ

اخبار

محصولات

اخبار کنکور سال 92

انجمن فارغ التحصیلان

 1391/11/12  
عضويت در انجمن

 

مشاوره فردی

 1391/11/09  
نظرات
مشاوره فردي

 

اردوی نوروزی

 1392/11/29  
نظرات
صفحه ي 17 تا 32

 

 1392/11/29  
صفحه ي 1 تا 16

 

پروژه معدل سازان

کلاسهای مبحثی