مـاهـبـد
لوگو ماهبد

مـاهـبـد و دوره‌های آموزشی

مراکز آموزشی هماهنگ با دکتر نکوئی


آنچه در مجموعه مدارس ماهبد اتفاق می افتد به صورت خلاصه ، شخصی سازی آموزش است و یا به زبان ساده تر ، برای هر مدرسه و سیستم آموزشی ، لباس تن خودش را می دوزیم.

مرکز مشاوره حضوری
لوگو مرکز مشاوره حضوری لوگو مرکز مشاوره غیر حضوری

مرکز مشاوره حضوری و غیرحضوری

اولین مرکز مشاوره تحصیلی جامع‌نگر


راهبری آموزشی دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم با آموزش‌ روش‌های صحیح مطالعه، برنامه‌ریزی و تست زدن و هرآنچه یک محصل برای موفقیت در تحصیل باید بداند. انتخاب رشته آگاهانه برای ورود به دبیرستان و دانشگاه براساس تست‌های شخصیتی استاندارد و همراهی اولیا تا رسیدن به اهداف انتخاب شده طبق روال پیوست.

بنیاد دانایی
لوگو بنیاد دانایی

بنیاد دانایی

انجمن فارغ التحصیلان دکترنکوئی


این بنیاد به درخواست تعدادی از اعضای مرکز مشاوره جهت کسب آموزش های بیشتر از دکتر نکوئی شکل گرفت . سپس با افزایش اعضا و تخصصی شدن گروه های 8 گانه ، به فعالیت های صنفی و راه اندازی استارت آپ ها و حمایت از آنها منجر شد.