بنیاد دانایی


کانون هم اندیشی و هم افزایی فارغ التحصیلان مرکز مشاوره دکتر نکوئی و مدارس ماهبد از سال 1375 تاکنون:

این بنیاد از سال 80 به درخواست تعدادی از اعضای مرکز مشاوره جهت کسب آموزش های بیشتر از دکتر نکوئی شکل گرفت . در سال های اولیه ی بنیاد ، جلسات مثنوی خوانی ، حافظ خوانی ، اردو های علمی و تفریحی و ... برنامه ریزی شد ، سپس با افزایش اعضا و تخصصی شدن گروه های 8 گانه ی بنیاد ( پزشکی ، عمران و شهرسازی و ... ) به فعالیت های صنفی پرداخته شد و سپس به راه اندازی استارت آپ و حمایت از آن ها و برگزاری چندین خیریه و ... منجر شد .

تاسیس باشگاه کسب و کار کایزن:

در گام بعدی و با توجه به نیازسنجی انجام شده از اعضای بنیاد و شرایط اقتصادی حاکم برجامعه ، از سال 1397 با همکاری سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه تهران و ... باشگاه کسب و کار کایزن را تشکیل دادیم که به آموزش تخصصی کسب و کار به فارغ التحصیلان و دانشجویان می پردازد . به طور خلاصه در کایزن آنچه را که در دانشگاه نمی آموزند به دانشجویان و فارغ التحصیلان آموزش می دهیم . 3 رسالت اصلی بنیاد دانایی

رسالت اول:

ارائه خدمات مشاوره ی راه اندازی یا توسعه کسب و کار به اعضای بنیاد به صورت فردی یا کارگاهی مشابه پروتکل های هولدینگ

رسالت دوم:

ارائه خدمات مشاوره توسعه فردی ( هدف گذاری ، ارتباط موثر ، خودشناسی ، به صورت فردی و یا کارگاهی )

رسالت سوم:

مشارکت در امور انسان دوستانه از قبیل برگزاری یا شرکت در خیریه ها

جدیدترین فعالیت‌های بنیاد دانایی دکتر نکوئی

بازدید از کاروانسرای خانات خیابان مولوی
بازدید از برج آزادی
بازدید از پراک آب و آتش
بازدید گروه پزشکی،دندان،دارو و دام از باغ فردوس و دورهمی اعضای این گروه
بازدید موزه ایران باستان
بازدید موزه هنرهای دوران اسلامی
دورهمی گروه انسانی و بازدید از باغ نگارستان و موزه مفاخر دانشگاه تهران