مشاوره غیر حضوری

بعد مسافت همواره یکی از عوامل محدودکننده حضور دانش‌آموزان عزیزمان از سایر شهرهای کشور در مرکز مشاورۀ ما بوده است. از این رو و در جهت رفع این نیاز از سال ۱۳۹۴ با ایجاد خدمت مشاورۀ غیرحضوری و از سال ۱۳۹۷ با گسترش این خدمت و تبدیل آن به سیستم جامع مشاوره غیرحضوری برای مشاوره و راهبری تحصیلی دانش‌آموزان کشورمان به ارائه خدمات متنوع به شرح زیر پرداختیم:

گام اول : شرکت در کارگاه آشنایی با خدمات مرکز (وبینار گام اول)

در این کارگاه با عوامل پنجگانه موفقیت در تحصیل و ابزارهای 4 گانه موردنیاز و همچنین با خدمات مرکز مشاوره و نحوه ارائه‌ خدمات و تفاوت‌های ما با سایر مراکز تحصیلی آشنا می‌شوید.

هر دانش‌آموزی که می‌خواهد از خدمات مرکز مشاوره دکتر نکوئی استفاده کند، باید در این وبینار حضور به هم رساند.

گام دوم : مصاحبه (جلسه‌ی تعیین نقشه ی راه)

بعد از حضور در وبینار گام اول جهت مصاحبه حضوری یا غیرحضوری

از روابط عمومی وقت می‌گیرید. در این جلسه کارهای زیر اتفاق می‌افتد:

1) تکمیل فرم اطلاعات ضروری (فرم ۱۰۱)

2) تکمیل پرسش نامه عادات دانش آموز فرم ۱۰۲ ( سبک زندگی، روش مطالعه و...)

3) تکمیل پرسش نامه ی اولیاء فرم ۱۰۳ (شناخت اولیاء از دانش آموزانشان و ...)

4) بررسی سیستم آموزشی دانش آموز ( مدرسه، آموزشگاه، کتاب و جزوات و ...)

5) ارایه‌ی برنامه‌ی آزمایشی به صورت یک یا دو هفته‌ای به صلاحدید مشاور

6) در صورت تمایل مراجعه کننده و تایید مشاور، مراجعه به روابط عمومی و انجام ثبت نام و امور مالی و اداری و ...

گام سوم: مشاوره غیرحضوری

  • همراهی دانش‌آموزان در طی سال تحصیلی همراه با یک مشاور زبده از مجموعه مشاوران مرکز مشاوره
  • برنامه‌ریزی، اصلاح عادت‌های مطالعاتی، آموزش روش‌های یادگیری و مطالعه
  • پایش و نظارت آنلاین روزانه دانش‌آموزان توسط مشاور
  • تحلیل و آنالیزآزمون‌های آزمایشی داوطلب و ارائه استراتژی مطالعه بر اساس نتایج آزمون‌های و ...

در واقع در این سیستم برآنیم تا تمامی خدمات مرکز مشاوره حضوری را به دانش‌آموزان در سراسر کشور ارائه کنیم.

گام چهارم : راهبری درسی( پشتیبانی )

روال پشتیبانی در این مرکز به صورت زیر است:

گروه درسی و گروه خبری دارد و درصورت تمایل اعضا در این گروه ها گزارش درسی و سوالات خود را مطرح می‌کنند و مشاوران و پشتیبانان پاسخ می‌دهند.

ایجاد انگیزه، حفظ روحیه، آموزش مهارت های مطالعه، برنامه ریزی، تست زنی و ... در وبینارهای هفتگی مرکز مشاوره یا همایش‌های حضوری و انگیزشی اتفاق می افتد.