شرح دوره کوچینگ

در عصر ارتباطات و رشد سریع تکنولوژی یک انسان درطول حیات اجتماعی و شغلی خود با چالش‌ها و فراز و نشیب‌های بسیاری رو به رو است. این پدیده عاملی است برای بروز انواع ابهام‌ها، تنش‌های آسیب‌زا و سردرگمی در انتخاب مسیر درست اجتماعی، تحصیلی و شغلی، چالشی که در این روزها اخبار متفاوت آن را زیاد می‌شنویم. در قرن بیستم برای حل این معضل مفهومی به نام کوچینگ بنیان‌گذاری شد. حرفه‌ای که در آن یک کوچ به عنوان همراه، در کنار یک فرد قرار می‌گیرد تا به مثابه چراغ راهی باعث شود تا وی بتواند به درستی مسیر خود را انتخاب کند. با ورود نسل z به فضای آموزشی کشور، شدت این ابهام‌ها، تنش‌ها و چالش‌های متاثر از این سردرگمی رو به فزونی گذاشت که کادر آموزشی کشور را دچار مسائل متعددی کرده است. هولدینگ آموزشی دکتر نکوئی پس از آسیب سنجی و رشد یابی این چالشیاقدام به برگزاری دوره کوچینگ نموده است.

دوره‌ای که در آن یادگیری مفاهیم اصیل کوچینگ و نیز برون سازی آن متناسب با فضای آموزش متوسطه دوم در ایران، یک مشاور تحصیلی را تبدیل به یک کوچ تحصیلی توانمند می‌کنیم. مهارتی که در مدیریت هرچه بهتر دانش‌آموزان بسیار کاربردی و راه‌گشاست. سرفصل‌های 8 امین دوره آنلاین کوچینگ هولدینگ آموزشی دکترنکوئی به شرح زیر است:

  • تاریخچه کوچینگ
  • تعاریف علمی و تجربی کوچینگ
  • آموزش مدل‌های CRow، Achieve و ...
  • آموزش اصول و مبانی کوچینگ
  • آموزش هفت پرسش بنیادین کوچینگ
  • بررسی مفهوم کوچینگ تحصیلی (برای اولین بار در ایران)
زمان‌بندی جلسات

ویدیو مصاحبه با برخی از شرکت کنندگان دوره‌ها:

دوره کوچینگ

توضیحات: